obrien.ie - Misc images - WeShipCOVID2
Arts Council
Reading Ages
                                            Picture Books                                            Bridges                                            5+                                            6+                                            8+                                            10+                                            12+

obrien.ie - Misc images - FindYourLocalBookshop

Anna Donovan

Anna Donovan, a former teacher, lives in Dublin and is the author of several books for young people.
 • Cá bhfuil Murchú?
 • Download Ba é Murchú an cara ab fhearr a bhí ag Ruairí

 • Where's Murphy?
 • Download Murphy was Rory's best friend ...

Teaching Resources: free to view and download

Fireman Sinead

 • Download Activity sheets: Activity sheet 1: based on pages 6-9

 • Download Activity sheets: Activity sheet 10: draw pictures based on main events in the book

 • Download Activity sheets: Activity sheet 2: what do kids want to be?

 • Download Activity sheets: Activity sheet 3: based on pages 10-14

 • Download Activity sheets: Activity sheet 4: based on pages 15-21

 • Download Activity sheets: Activity sheet 5: based on pages 22-27

 • Download Activity sheets: Activity sheet 6: based on pages 28-35

 • Download Activity sheets: Activity sheet 7: based on pages 36-41

 • Download Activity sheets: Activity sheet 8: based on pages 42-49

 • Download Activity sheets: Activity sheet 9: based on pages 50-59

 • Download RBFS: Teaching ideas for first class from O'Brien Reading Programme

Sinead the Dancer

 • Download RBFS: Teaching ideas for first class from O'Brien Reading Programme

Sinéad ag Damhsa

 • Download Activity sheets: Billeog saothair 1

 • Download Activity sheets: Billeog saothair 2

Showing 1-6 of 6 items.

Glac Sos Uimhir a hAon

Written by Anna Donovan and Una Leavy

Thirty minute audio cassette featuring the stories DEIRDRE AGUS AN FEAR BRÉIGE and SINÉAD AG DAMHSA.

Fireman Sinead

Written by Anna Donovan, Illustrated by Susan Cooper

Sinead has decided what she will be when she's big – a fireman. There are no women fireman everyone tells her, but Sinead doesn't listen …
Panda 4

Sinead the Dancer

Written by Anna Donovan, Illustrated by Susan Cooper

Sinead wants to learn dancing, but what type? Irish dancing? Ballet? Sinead just doesn't fit in. What can she do?
Panda 8

Where's Murphy?

Written by Anna Donovan, Illustrated by Tatyana Feeney

Murphy is Rory’s best friend. Every day they play together. But one day Rory cannot find Murphy ...
Panda 36

Sinéad ag Damhsa

Written by Anna Donovan, Illustrated by Susan Cooper, Translated by Daire MacPháidín

Is breá le Sinéad an damhsa. Ach cén saghas damhsa? Damhsa Gaelach? Bailé? Ní hea! Tá Sinéad difriúil -- tá a stíl féin ag an gcailín seo.
Sos 2

Cá bhfuil Murchú?

Written by Anna Donovan, Illustrated by Tatyana Feeney, Translated by Daire MacPháidín

Is cairde maithe iad Ruairí agus Murchú. Ach lá amháin ní raibh Ruairí ábalta Murchú a fháil in áit ar bith...